Nová šance ve Zlínském kraji

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000023

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace projektu: 1. 3. 2021 – 28. 2. 2022

Cílová skupina:

  • uchazeči o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci kontaktních pracovišť ÚP ČR ve Zlínském kraji déle než 5 měsíců, s důrazem na osoby, které jsou v evidenci déle než 12 měsíců nebo v součtu 12 měsíců v posledních dvou letech.

Pracovní místo je spolufinancováno z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.