Nepij! Nekuř! Buď cool!

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace projektu: 01.01.2014–31.12.2014

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na prevenci a zvýšení informovanosti cílové skupiny o nebezpečí a zdravotních rizicích, spojených s užíváním tabáku a rizikovou konzumací alkoholických nápojů. Pozornost je věnována zejména dětem a mladým lidem z náhradní péče (dětské domovy).

Cílová skupina:

  • děti (10–15 let)
  • mládež (16–26 let)

Projektové aktivity:

  • poradenská podpora
  • preventivní programy
  • dějový dokument
  • odborný workshop
  • odborná publikace NEPIJ! NEKUŘ! BUĎ COOL!

Projekt NEPIJ! NEKUŘ! BUĎ COOL! byl řešen za finanční podpory dotačního programu MZ Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2014.

Ministerstvo zdravotnictví ČR