CZ/FMP.08/0226 Miniprojekt Na vlnách

Na vlnách

FOND MIKROPROJEKTŮ

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Slovenský partner: Centrum sociálnych služieb Fantázia

Termín realizace projektu: 01.01.2013–31.12.2013

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je navázání dlouhodobé, komplexní a ucelené partnerské spolupráce z oblasti Pracovní rehabilitace, v rámci práce s cílovou skupinou a poskytnutí nových či stávajících kvalitnějších služeb a péče na základě výměny zkušeností a znalostí v oblasti použití speciálních technik a nových forem sociální práce na základě edukačního procesu u pracovníků organizace partnera a žadatele.

Cílová skupina projektu:

  • zdravotně a sociálně znevýhodněné děti a mládež a mladí dospělí
  • pracovníci podpořených organizací
  • podpořené organizace

Aktivity projektu:

  • Sdílení zkušeností
  • Vzdělávací seminář na téma Pracovní rehabilitace
  • Kulturní a společenské akce

Informace o projektu