Musíme si pomáhat

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Cíl projektu:

Cílem projektu je poskytnout komplexní pomoc rodinám s dětmi z Otrokovicka, které se mohou ocitnout nebo se ocitají v ohrožení a předcházet jejímu prohlubování.

Cílová skupina:

Projektové aktivity jsou určeny rodinám s dětmi, včetně širší rodiny (prarodiče, apod.), matky/otce na MD/RD, těhotné ženy a jejich partnery, rodiny ocitající se v krizi nebo krizí ohroženy z Otrokovicka.

Projektové aktivity:

  • poradenství
  • vzdělávací aktivity
  • setkávání svépomocných a podpůrných skupin
  • gender poradna
  • krátkodobé hlídání dětí (pouze jako doprovodná aktivita)

Projekt MUSÍME SI POMÁHAT je finančně podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí.