Mraveniště

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace projektu: 01.06.2014–31.05.2015

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je rozšířit znalosti dětí a mladých lidí z náhradní péče a ze sociálně slabých rodin v problematice finanční gramotnosti a praktického nakládání s penězi, a také přispět ke snadnějšímu začleňování této znevýhodněné skupiny v integraci do života společnosti.

Cílová skupina:

  • děti a mladí lidé (10–26 let)

Projektové aktivity:

  • víkendová setkání zaměřená na problematiku finanční gramotnosti
  • brigáda nanečisto

Projekt MRAVENIŠTĚ byl finančně podpořen Nadačním fondem ČSOB v rámci ČSOB Nadačního programu vzdělání.

Československá obchodní banka