MRAVENIŠTĚ – nadace

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2018

Cíl projektu:

Cílem projektu MRAVENIŠTĚ je komplexní a systematická pomoc a podpora rodin a dětí z náhradní péče (ústavní i rodinné) a sociálně slabých rodin pod kontrolou OSPOD.

Cílová skupina:

  • Rodiny v ohrožení
  • Dítě v náhradní rodinné péči
  • Dítě v ústavní výchově
  • Jiné (uveďte): dítě ze sociálně slabých rodin pod kontrolou OSPOD, biologické děti pěstounů, adoptivní děti do 18 let

Projektové aktivity:

  • Pracovní rehabilitace, ergoterapie
  • Terapeutické skupiny
  • Terapeutické pobyty

Projekt MRAVENIŠTĚ je finančně podpořen Nadací Agrofert.