Mraveniště – nadace 2018/2019

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace: 19. 6. 2018 – 28. 2. 2019

Cíl projektu:

Cílem projektu MRAVENIŠTĚ je komplexní a systemická pomoc a podpora rodin a dětí z náhradní péče (ústavní i rodinné) a sociálně slabých rodin pod kontrolou OSPOD.

Cílová skupina:

  • rodiny v ohrožení
  • dítě v náhradní rodinné péči
  • dítě v ústavní výchově
  • dítě ze sociálně slabých rodin pod kontrolou OSPOD, biologické děti

Projektové aktivity:

  • pracovní rehabilitace, ergoterapie
  • terapeutické skupiny
  • terapeutické pobyty

Projekt MRAVENIŠTĚ je finančně podpořen Nadací Agrofert.