Mraveniště

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace projektu: 01.01.2015–31.12.2015

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je komplexní podpora a doprovázení dětí z náhradní péče (rodinné i ústavní) vstupujících do samostatného života.

Cílová skupina:

  • děti a mladí lidé z náhradní péče ve věku 12–26 let

Projektové aktivity:

  • ergoterapie
  • preventivní programy

Projekt MRAVENIŠTĚ byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem.