67-BG-086 Mraveniště

Cíl projektu:

Projekt umožní dětem a mladým lidem získat praktické zkušenosti a dovednosti potřebné pro zvládání požadavků samostatného života, a to zejména řešení situací spojených se vzděláním, zaměstnáním, bydlením, hospodařením a nakládáním s penězi, osobním životem, volným časem apod.

Termín realizace projektu: 01.05.2011–30.04.2013

Aktivity:

  • víkendová setkávání pro děti a mladé lidi z dětských domovů
  • individuální setkávání a práce s klientem – techniky poradenské podpory, osobní nácvik samostatných úkonů při vyřizování úředních i osobních záležitostí
  • Ergoterapeutické pracoviště – dětem umožňujeme praktickou zkušenost v rámci brigády
  • vzdělávání odborných pracovníků projektu
  • organizace a realizace mezinárodní konference na téma: Úskalí náhradní rodinné a výchovné péče

Informace o projektu, samostatná stránka projektu

SCS

www.swiss-contribution.cz

Nadace Partnerství

www.nadacepartnerstvi.cz

Podpořeno z programu Švýcarsko-české spolupráce.