KALEIDOSKOP

Žadatel: DOMINO cz, o.p.s

Termín realizace projektu:  1. 7. 2022 – 30. 9. 2022

Cíl projektu:

Náplní projektu je motivovat a podporovat cílovou skupinu k osobnímu rozvoji, ke stabilizaci jejich života, k ujasnění si hodnot, osvobození se od životních traumat a převzetí zodpovědnosti za své skutky a tím i svou budoucnost.

Cílová skupina:

  • mládež (15 a více let)

Projektové aktivity:

  • pracovní rehabilitace, ergoterapie

Projekt KALEIDOSKOP je finančně podpořen z projektu „Edhouse pomáhá!“.