Hnízdo Radosti

číslo projektu 17480

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Cíl projektu:

Projekt si klade za cíl svým působením posilovat rodinnou soudržnost, vzájemnou otevřenost a vztahy uvnitř rodiny. Věnuje se otázce zdravého rodinného zázemí, vztahů uvnitř rodiny, a to napříč generacemi.

Cílová skupina:

Cílovou skupinu projektu tvoří rodiny s dětmi (funkční, afunkční, dysfunkční), těhotné ženy a jejich partneři, samoživitelé,  matky/otcové na MD/RD, rodiny v ohrožení z Uherskobrodska, Chvalčovska a Zlínska.

Projektové aktivity:

  • poradenství
  • vzdělávací aktivity
  • setkávání svépomocných a podpůrných skupin
  • krátkodobé hlídání dětí (pouze jako doprovodná aktivita)

 „Aktivity projektu Hnízdo Radosti jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.“