Hnízdo Podpory

číslo projektu 17665

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Cíl projektu:

Projekt si klade za cíl poskytovat komplexní pomoc ohroženým rodinám s dětmi, které spadají do agendy SPOD, a jejich doprovázení v systému pomoci, a to prostřednictvím přímé práce s cílovou skupinou.

Cílová skupina:

Cílovou skupinu projektu tvoří ohrožené děti a jejich rodiny, zájemci o náhradní rodinnou péči, osvojitelé a jejich děti, biologické děti pěstounů.

Projektové aktivity:

  • poradenství pro osvojitelské rodiny a biologické děti v pěstounské péči
  • podpora a pomoc rodinám v procesu rozvodu, rozchodu
  • pomoc a podpora rodinám v krizi – domácí násilí
  • terapeutická podpora dětem

 

 „Aktivity projektu Hnízdo Podpory jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.“