Hnízdo naděje

fond pro NNO | NROS | nadace partnerství | eea grants

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Realizátor projektu: DOMINO cz, o. p. s. (Santražiny 753, 760 01 Zlín, 577 218 708)

Registrační číslo: 3740085

Termín realizace: 01.04.2015–31.03.2016

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na zlepšení poměru rodinné péče o děti a mladé dospělé na úkor péče ústavní.

Cílová skupina:

  • děti a mladiství do 18 let v náhradní péči (ústavní i náhradní rodinné péči), včetně osob romského etnika
  • rodiny pečující o děti v pěstounské péči, přechodné pěstounské péči, osvojení, včetně osob romského etnika
  • odbory a oddělení sociálních služeb a právní ochrany dětí, veřejnost, dobrovolníci

Projektové aktivity:

  • náhradní rodinná péče v komplexním uchopení
  • podpora dětí a mladých lidí z náhradní péče (ústavní i rodinné)
  • poradenství, včetně zabezpečení provozu NON STOP linky a vydávání NEWSLETTERU
  • rozvoj spolupráce s místními OSPODy v rámci zavádění případových konferencí, tvorby IPODů a panelových odborných diskuzí v oblasti SPOD
  • posílení a budování kapacity organizace

Letáček k projektu ke stažení