DS DOMINO Mraveniště II.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014280

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace projektu: 1. 10. 2019 – 31. 3. 2022

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o děti ve Zlíně a zlepšení tak podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi.

Cílová skupina:

  • rodiče s malými dětmi (od 1 roku do zahájení povinné školní docházky) ze Zlínského kraje

Aktivity projektu:

  • provoz zařízení péče o děti
  • pronájem

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.