DOMINO DS Mraveniště I.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017003

Žadatel: DOMINO cz, o.p.s

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o děti ve Zlíně a zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi.

Cílová skupina:

  • rodiče s dětmi (od 1 roku do zahájení povinné školní docházky) ze Zlínského kraje

Aktivita projektu:

  • provoz zařízení péče o děti
  • pronájem

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.