DOMINO DĚTEM

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Cíl projektu:

Cílem projektu je systematická podpora trvalého vytváření, rozšiřování a zajištění nabídky mimoškolních zájmových činností a preventivních programů vedoucích k účelnému naplňování volného času dětí a mládeže v rámci Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Cílová skupina:

  • děti ve věku 6 – 18 let
  • mládež ve věku 18 – 26 let

Projektové aktivity:

  • zájmové útvary pro děti a mládež,
  • táborové pobyty pro děti a mládež

Projekt DOMINO DĚTEM je finančně podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy