Domino dětem

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je systematická podpora trvalého vytváření, rozšiřování a zajištění nabídky mimoškolních zájmových činností a preventivních programů vedoucích k účelnému naplňování volného času dětí a mládeže v rámci Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Cílová skupina:

  • děti (6 – 18 let)
  • mládež (18 – 26 let)

Projektové aktivity:

  • zájmové útvary pro děti a mládež – např. tělovýchovné a sportovní aktivity, výtvarné aktivity, hudební aktivity, pohybové aktivity, taneční škola apod.
  • táborové pobyty pro děti a mládež
  • klub pro děti a mládež – např. herna, doučování, kroužek pro hyperaktivní děti apod.

Projekt DOMINO DĚTEM byl finančně podpořen MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy