Domino dětem

Cíl projektu:

Vytváření a rozšiřování nabídky volnočasových a vybraných cílených aktivit určených pro organizované děti a mládež (zájmové útvary, taneční škola).

Termín realizace projektu: 01.01.2013–31.12.2013

Projektové aktivity:

 • tělovýchovné a sportovní aktivity
 • výtvarné aktivity
 • hudební aktivity
 • pohybové aktivity
 • taneční škola

Cílová skupina:

 • děti (6–18 let)
 • mládež (18–26 let)

Aktivity probíhají v pobočkách organizace:

 • Zlín
 • Uherské Hradiště
 • Otrokovice
 • Chvalčov

Bližší informace o projektu v letáčku.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy