Přihláška do dětské skupiny Mraveniště

  Údaje o dítěti


  Jak často bude Vaše dítě dětskou skupinu navštěvovat:

  V případě výběru 1-4 dní, vyberte preferované dny docházky:

  Skupinu bude dítě navštěvovat v čase od do

  Údaje o zákonných zástupcích

  Matka


  Otec


  Dítě bude po ukončení docházky také vyzvedávat:  Informace o dítěti

  Navštěvovalo Vaše dítě již někdy nějaké předškolní zařízení (jesle, MŠ apod.)?

  Zdravotní stav dítěte/očkování

  Má Vaše dítě nějaké speciální potřeby (stravovací omezení, alergie, pitný režim apod.)?

  Zvyklosti dítěte (jídlo, spánek, pleny apod.)

  Zvláštnosti či jiné důležité údaje