Pozvánka na II. Setkání náhradních rodin

Dovolujeme si co nejsrdečněji pozvat všechny náhradní rodiny, které mají uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče s organizacemi DOMINO cz, o. p. s. a NA DLANI, o. p. s., na II. SETKÁNÍ NÁHRADNÍCH RODIN. Rodinu podporujeme jako celek, proto jsou na toto setkání zváni i manželé či partneři, kteří nejsou uvedeni v uzavřené dohodě jako osoby pečující, a také biologické děti.

Setkání se uskuteční v sobotu 12.12.2015 v čase od 10:00 do 18:00 hodin v prostorách Hotelu Moskva ve Zlíně (nám. Práce 2512, Zlín).

Slavnostní setkání bude probíhat formou vzájemného seznámení, sdílením a výměnou zkušeností. Pro děti je po celou dobu připraven program přizpůsobený jejich věku (např. návštěva zábavného parku, laser aréna apod.).

Pokud máte zájem se tohoto II. Setkání náhradních rodin zúčastnit, je nutné se předem telefonicky objednat, a to nejpozději do pátku 27.11.2015. Bez této rezervace není vstup na II. Setkání náhradních rodin možný.

Bližší informace Vám rádi poskytneme na emailu info@idomino.eu nebo na telefonu 577 218 708, 603 508 153.