Online přihláška na tábory

Odesláním přihlášky vyjadřuji výslovný souhlas s tím, aby organizace DOMINO cz, o.p.s. shromažďovala a zpracovávala osobní údaje a citlivé údaje ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění, které jsou obsaženy v Přihlášce a týkají se všech osob uvedených na přihlášce.

Položky označené hvězdičkou je nutné vyplnit!

  Nejprve vyberte tábor:

  Pobytové tábory

  PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

  Prázdninové jednodenní výlety

  Místo nástupu
  Z míst nástupu vybírejte pouze ta, která jsou uvedena v informacích o daném táboře!


  Učastník:

  Jméno*

  Příjmení*

  Datum narození*

  Pojišťovna*

  Adresa:

  Ulice*

  Číslo popisné*

  Město*

  PSČ*

  Údaje zákonných zástupců:

  Jméno matky*

  Příjmení matky*

  Telefon na matku*

  Jméno otce*

  Příjmení otce*

  Telefon na otce*

  Kontaktní email:

  Váš email*

  Chcete nám něco napsat?

  Všeobecné smluvní podmínky |
  Souhlas se zpracováním osobních údajů