II. Setkání pěstounských rodin

II. Setkání pěstounských rodin je za námi. Toto letí… 🙂
Všechny rodiny jsme přivítali 12. 12. 2015 na IH Moskva, kde pro ně byl připraven program zaměřený jak na vzdělávání, tak i na odpočinek. Slavnostní setkání probíhalo formou vzájemného seznámení, sdílením a výměnou zkušeností. Pracovníci organizace seznámili náhradní rodiče s aktivitami připravovanými pro příští rok a poskytli další informace k naplňování dohody o výkonu pěstounské péče. Pěstouni se také zúčastnili semináře na téma Náhradní rodina a okolí v časové dotaci 6 hodin.

Pro děti byl po celou dobu připraven program přizpůsobený jejich věku. Jedna skupinka si užívala v zábavném parku Galaxie, ti starší prožili den v Laser game aréně a ty nejmenší si užívali pohádkový den s divadelním souborem Studio T a jejich úžasnou Vodnickou pohádkou. Pro všechny naše pěstounské rodiny jsme navíc připravili spoustu darovaného oblečení, hraček a doplňků, které si mohly vzít a odnést domů. Na závěr jsme si společně zahráli a zasoutěžili.