DĚTSKÝ KLUB ve Chvalčově

    

Dětský klub a příměstské tábory jsou realizovány na základě projektu TYKADLO,
č.
CZ.03.2.65/0.0./0.0/16_047/0015690 financovaného Evropským sociálním fondem.

Projekt Tykadlo usnadňuje sladění pracovních a rodinných povinností rodičů dětí navštěvující předškolní zařízení (přípravné třídy ZŠ) a 1. stupeň ZŠ ve Chvalčově, popřípadě okolní ZŠ v přilehlých obcích.

Projektové aktivity

  1. Dětský klub
  2. Příměstské tábory

 

1. Dětský klub

Dětský klub je provozován bezplatně.

Otevírací doba dětského klubu je každý pracovní den v čase od 11:30 do 18:00 hodin. V období školních prázdnin (podzimních, jarních, letních) dětský klub v pracovní dny nahrazují příměstské tábory v čase od 6:00 do 18:00 hodin.

Provozní doba může být omezena v době vánočních svátků nebo v případě jiné nepředvídatelné nebo havarijní situace.

Dětský klub funguje v prostorech Komunitního centra Domino – Chvalčov, Školní 472.

Přijetí dítěte do dětského klubu

Rodič dítěte, který chce využívat služby dětského klubu, podává:

„Závaznou přihlášku dítěte do dětského klubu Tykadlo“ na předepsaném formuláři kompetentnímu pracovníkovi organizace DOMINO – příloha č. 1.

„Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce“příloha č. 2.

 

2. Příměstské tábory

Příměstské tábory jsou provozovány pouze za symbolický příspěvek (např. na stravné, vstupné, jízdné apod.)

V období školních prázdnin (podzimních, jarních, letních) dětský klub v pracovní dny nahrazují příměstské tábory v čase od 6:00 do 18:00 hodin.

Tábory fungují v prostorech Komunitního centra Domino – Chvalčov, Školní 472.

Přijetí dítěte na příměstský tábor

Rodič dítěte, který chce využívat služby příměstského táboru, podává:

„Závaznou přihlášku dítěte na příměstský tábor“ na předepsaném formuláři kompetentnímu pracovníkovi organizace DOMINO – příloha č. 1.

„Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce“ – příloha č. 2.

O poskytování služby péče o dítě v dětském klubu nebo na příměstském táboře uzavírá organizace DOMINO s rodičem, před zahájením poskytování služby, písemnou „Smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětském klubu“ nebo „Smlouvu o poskytování služby péče o dítě na příměstském táboře“.

Termín podpisu smlouvy bude dohodnut po předložení (zaslání) požadovaných dokumentů (přihláška a vazba na trh práce obou rodičů / resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti/). Smlouva musí být podepsána vždy před nástupem dítěte do aktivity.

Bližší informace Vám rádi poskytneme na telefonu 733 734 371 nebo na emailu info@idomino.eu.

Těšíme se na Vás a Vaše děti