Aktualizace mimořádných opatření ke dni 23. 3. 2020!

Vážení přátelé, rodiče, děti,

z důvodu stále se vyvíjející epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19, způsobeného novým koronovirem SARS-CoV-2 na území České republiky a s ohledem na Usnesení vlády České republiky, Vám přinášíme aktuální přehled opatření, které jsme byli nuceni přijmout na ochranu zdraví:

  • Provoz kanceláře organizace DOMINO je do odvolání omezen, a to pouze na e-mailovou a telefonickou komunikaci, prostřednictvím telefonního čísla 734 602 177 a e-mailem info@idomino.eu.
  • Od 18. 3. 2020 je přerušen provoz Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Slušovice, a to do odvolání.
  • Od 17. 3. 2020 je přerušen provoz Mikrojeslí Slušovice, a to do odvolání.
  • Od 17. 3. 2020 je přerušen provoz Dětské skupiny Mraveniště, a to do odvolání.
  • Od 17. 3. 2020 je přerušen provoz všech Komunitních center organizace DOMINO, a to do odvolání.

O případných změnách Vás budeme informovat. Prosím, sledujte naše webové stránky.

Apelujeme na vás, abyste chránili své zdraví i zdraví ostatních nošením ochranných pomůcek a dodržovali všechna nařízení.

Věříme, že se situace obrátí k dobrému a my se společně zase budeme radovat ze setkání a z naší společné práce.

Těšíme se na vás všechny!

Přejeme všem hodně zdraví a sil v této nelehké době.

Vaše organizace DOMINO