Vzdělávání

Vzdělávání táborových pracovníků

V roce 2018 proběhla školení táborových pracovníků v
prostorách organizace DOMINO. Všichni zájemci o práci s dětmi, mládeží v rámci našich rekreačních pobytů absolvovali povinné školení, kde jim byly předány potřebné znalosti k výkonu této činnosti.

V nejbližší době uveřejníme na tomto místě nové termíny školení pro táborové pracovníky.

Věříme, že i v příštím roce 2019 osloví možnost práce s dětmi, řadu nových zájemců, kteří rozšíří náš tým.

Školení pro nové táborové pracovníky, kteří s naší organizací ještě nebyli na táborech:

 • 27. – 29. 4. 2018
 • 25. – 27. 5. 2018
 • 2. - 4. 7. 2018

Školení táborových pracovníků budou probíhat v prostorách organizace DOMINO cz., o. p. s. ve Zlíně. Přesné časy a místo školení bude upřesněno.

V případě, že se budete chtít na školení přihlásit, vyplňte, prosím, přiloženou návratku (pdf, docx) a zašlete nám ji buď e-mailem (tabory@idomino.eu), poštou (DOMINO cz, o. p. s., Štefánikova 5462, 760 01 Zlín) nebo osobně do kanceláře organizace DOMINO (Štefánikova 5462, 760 01 Zlín).

Školení pro táborové pracovníky, kteří již prošli školením táborových pracovníků u naší organizace a jezdí s naší organizací na tábory:

 • 27. – 29. 4. 2018
 • 2. - 4. 7. 2018

Školení táborových pracovníků budou probíhat v prostorách organizace DOMINO cz., o. p. s. ve Zlíně.  Přesné časy a místo školení bude upřesněno.

V případě, že se budete chtít na školení přihlásit, vyplňte, prosím, přiloženou návratku (pdfdocx) a zašlete nám ji buď e-mailem (tabory@idomino.eu), poštou (DOMINO cz, o. p. s., Štefánikova 5462, 760 01 Zlín) nebo osobně do kanceláře organizace DOMINO (Štefánikova 5462, 760 01 Zlín).

Vzdělávání pracovníků organizace

Našim zaměstnancům zajišťujeme k rozvoji jejich vědomostí, dovedností a zkušeností různé kurzy formou celoživotního vzdělávání, které mají za cíl naučit je pracovat efektivně a profesionálně.

Pracovníci naší organizace v letošním roce absolvují tyto vzdělávací kurzy

 • standardy kvality sociálních služeb – herní specialista
 • sociální pedagogika
 • speciální pedagogika
 • školení zdravotníků
 • prezentační dovednosti v kostce
 • vedení tým NNO
 • metodik prevence sociálně-patologických jevů
 • arteterapie
 • pedagog volného času
 • nábor a výběr dobrovolníků

Vzdělávání dobrovolníků

 • spolupracujeme s dobrovolníky studujícími pedagogické a sociální školy, speciální pedagogiku
 • výchova a podpora cíleného vzdělávání dobrovolníků pro práci s
 • organizovanými i neorganizovanými dětmi a mládeží
 • vzdělávání v rámci peer programů
 • dobrovolným pracovníkům dáme příležitost k otestování talentu a zvýšíme tak i jejich hodnotu na trhu práce
 • školení a semináře uskutečňujeme v oblastech právního minima, základy pedagogiky a psychologie, bezpečnosti práce a požární ochrany, právní pomoc a základy hygieny