Vzdělávání

Vzdělávání táborových pracovníků

Organizace DOMINO pořádá i školení táborových pracovníků v akreditaci MŠMT, která povinně absolvují všichni pedagogičtí i zdravotničtí pracovníci našich rekreačních pobytů (školení zdravotníků, školení táborových pracovníků a hlavních vedoucích táborů, vzdělávání pracovníků ve funkcích instruktorů, vedoucích a hospodářů).

Školení pro nové táborové pracovníky, kteří s naší organizací ještě nebyli na táborech:

 • 29. a 30. 4. 2017
 • 27. a 28. 5. 2017
 • 7. a 8. 7. 2017

Školení táborových pracovníků budou probíhat v prostorách organizace DOMINO cz., o. p. s. ve Zlíně. Přesné časy a místo školení bude upřesněno.

V případě, že se budete chtít na školení přihlásit, vyplňte, prosím, přiloženou návratku (pdf, docx) a zašlete nám ji buď e-mailem (tabory@idomino.eu), poštou (DOMINO cz, o. p. s., Štefánikova 5462, 760 01 Zlín) nebo osobně do kanceláře organizace DOMINO (Štefánikova 5462, 760 01 Zlín).

Školení pro táborové pracovníky, kteří již prošli školením táborových pracovníků u naší organizace a jezdí s naší organizací na tábory:

 • 29. a 30. 4. 2017
 • 7. a 8. 7. 2017

Školení táborových pracovníků budou probíhat v prostorách organizace DOMINO cz., o. p. s. ve Zlíně.  Přesné časy a místo školení bude upřesněno.

V případě, že se budete chtít na školení přihlásit, vyplňte, prosím, přiloženou návratku (pdf, docx) a zašlete nám ji buď e-mailem (tabory@idomino.eu), poštou (DOMINO cz, o. p. s., Štefánikova 5462, 760 01 Zlín) nebo osobně do kanceláře organizace DOMINO (Štefánikova 5462, 760 01 Zlín).

Vzdělávání pracovníků organizace

Našim zaměstnancům zajišťujeme k rozvoji jejich vědomostí, dovedností a zkušeností různé kurzy formou celoživotního vzdělávání, které mají za cíl naučit je pracovat efektivně a profesionálně.

Pracovníci naší organizace v letošním roce absolvují tyto vzdělávací kurzy:

 • standardy kvality sociálních služeb – herní specialista
 • sociální pedagogika
 • speciální pedagogika
 • školení zdravotníků
 • prezentační dovednosti v kostce
 • vedení tým NNO
 • metodik prevence sociálně-patologických jevů
 • arteterapie
 • pedagog volného času
 • nábor a výběr dobrovolníků

Vzdělávání dobrovolníků

 • spolupracujeme s dobrovolníky studujícími pedagogické a sociální školy, speciální pedagogiku
 • výchova a podpora cíleného vzdělávání dobrovolníků pro práci s organizovanými i neorganizovanými dětmi a mládeží
 • vzdělávání v rámci peer programů
 • dobrovolným pracovníkům dáme příležitost k otestování talentu a zvýšíme tak i jejich hodnotu na trhu práce
 • školení a semináře uskutečňujeme v oblastech právního minima, základy pedagogiky a psychologie, bezpečnosti práce a požární ochrany, právní pomoc a základy hygieny