Chvalčov

  • Kontakt: DOMINO cz, o. p. s., ulice Školní 742, 768 72 Chvalčov
  • Telefon: +420 604 305 055
  • E-mail: kcr.chvalcov@idomino.eu

Aktivity pro školní rok 2016/2017

Nabídka aktivit ve Chvalčově pro rok 2016/2017 ke stažení.

Vyučují zkušení pedagogové s odborným a pedagogickým vzděláním a praxí.

Zahájení výuky od 12. září 2016.

KLUBÍČKO

Hodina na sebe navazujícího cvičení pro maminky s dětmi ve věku od 1 do 3 let. Jedná se o motorická cvičení pro správný rozvoj dětí pomocí pohybových her, říkadel a písniček. Cvičení vede odborná lektorka za pomocí různých motorických i terapeutických pomůcek. Cvičení probíhá v dopoledních hodinách.

ŠIKULKA

S Šikulkou nás kreslit baví, můžeme si zkusit při ní, jak nám půjde modelování, stříhání či barvení. Děti při tvoření rozvíjí grafomotoriku, prostorové vnímání, soustředění. Během roku si děti vyzkouší různé výtvarné techniky. Kroužek zaměřený na výtvarné tvoření pro děti od 2 let.

TVOŘÍNEK

Výtvarný kroužek pro děti od 3 let. Malujeme, tvoříme a poznáváme různé výtvarné techniky a možnosti výtvarného vyjádření. Podporujeme rozvoj tvořivosti, jemnou motoriku a samostatnost.

VŠEZNÁLKOVA MINIŠKOLKA

Je pro děti od 1 do 5 let věku. Vedení dětí k samostatnosti, kolektivnímu cítění, sociální a rozumové výchově, pravidelné vycházky do okolí, příprava dítěte na vstup do mateřské školy. Výuka probíhá dle schválené metodiky. Individuální přístup, omezený počet dětí ve skupince – nutno se předem objednat. Miniškolka probíhá v úterý a ve středu v čase od 8:00 do 11:30 hodin.

HLÍDÁNÍ DĚTÍ

Jako pomoc rodičům při slaďování pracovních a rodičovských povinností. Určeno pro děti od 6 měsíců do 5 let věku. Hlídání se platí hodinově a je nutno se předem telefonicky objednat. Hlídání zajišťujeme v úterý a ve středu v čase od 8:00 do 11:30 hodin.