Tykadlo

CZ.03.2.65/0.0./0.0/16_047/0015690

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace projektu: 1. 10. 2020 – 30. 9. 2022

Hlavní cíl projektu:

Projekt Tykadlo usnadňuje sladění pracovních a rodinných povinností rodičů dětí navštěvující předškolní zařízení (přípravné třídy ZŠ) a 1. stupeň ZŠ ve Chvalčově, popřípadě okolní ZŠ v přilehlých obcích.

Cílová skupina:

  • Osoby pečující o malé děti

Aktivity projektu:

  • dětský klub
  • příměstské tábory

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.