Pavučina

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace projektu: 01.01.2014–31.12.2014

Cíl projektu:

Projekt je zaměřený na komplexní a systematickou pomoc pěstounským rodinám v rámci Zlínského kraje.

Cílová skupina projektu:

  • náhradní rodič (pěstouni)
  • děti v náhradní péči

Aktivity projektu:

  • Doučování
  • Vzájemná setkávání
  • Aktivizačně vzdělávací pobyt pro pěstounské rodiny
  • Speciálně-pedagogické, výchovné poradenství

Projekt PAVUČINA byl finančně podpořen Nadací dětem Terezy Maxové dětem v rámci grantového programu: GP2 Náhradní rodinná péče.