NZDM – Financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb

 

Číslo registrační služby:  2899284

Realizátor projektu:  DOMINO cz, o.p.s

Termín realizace:  1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Cíl projektu:

Cílem projektu je pomocí nabízených aktivit zlepšit kvalitu života dětí a mládeže ve věku od 6 do 26 let v regionu Slušovicka, a tím předcházet sociálně patologickým jevům.

Cílová skupina:

  • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Projekt NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ je finančně podpořeno Zlínským krajem a Městem Slušovice.