Mraveniště

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na poskytování komplexní pomoci rodinám s dětmi ze Zlínska, které se mohou ocitnout nebo se ocitají v ohrožení a předcházení jeho případnému prohlubování.

Cílová skupina:

Cílovou skupinu projektu tvoří rodiny s dětmi (včetně širší rodiny), matky/otcové na MD/RD, těhotné ženy a jejich partneři, rodiny v krizi, sociálně slabé a ohrožené rodiny s dětmi.

Projektové aktivity:

  • poradenství
  • vzdělávací aktivity
  • setkávání svépomocných a podpůrných skupin
  • gender poradna
  • krátkodobé hlídání dětí (pouze jako doprovodná aktivita)

Projekt MRAVENIŠTĚ je finančně podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí.