DS DOMINO Mraveniště 1

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008273

Žadatel: DOMINO cz, o. p. s.

Termín realizace projektu:1. 11. 2018 – 31. 10. 2020

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o děti ve Zlíně a zlepšení tak podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi.

Cílová skupina:

  • rodiče s malými dětmi (od 1 roku do zahájení povinné školní docházky) ze Zlínského kraje

Aktivity projektu:

  • provoz zařízení péče o děti
  • pronájem